Laboratoryjne Nauczanie Umiejętności Klinicznych cz. IV; V rok – opis przedmiotu, informacja dla Studentów.

Umiejscowienie kursu i jego cele
a) ostatnia część LABNUKów- integracja umiejętności ze wcześniejszych lat LABNUKów
b) prowadzona w oparciu o symulowane scenariusze kliniczne (przygotowanie do samodzielnej
pracy: uczycie się Państwo podejmować decyzje, rozwiązywać praktycznie problemy, szukać
odpowiedniej pomocy, pracować jako zespół)
c) sporo adrenaliny i dopaminy ale także serotoniny i oxytocyny.

Zasady zajęć
– koordynator przedmiotu:

dr n. med. Stanisław Górski, stanislaw.gorski@uj.edu.pl
dr Michał Pers, michal.pers@gmail.com

– bardzo proszę przed zajęciami obejrzeć film „Prebriefing” wprowadzający do zajęć z wykorzystaniem
symulacji medycznej, zawiera informacje o podstawowych zasadach pracy na takiej sali, ich
znajomość jest niezbędna do udziału z ćwiczeniach 
– 4 dni zajęć, w każdym dniu 3 lub 4 scenariusze, 2 dni interdyscyplinarne z Pielęgniarkami
– przedmiot na ocenę
– ocena w oparciu o „karty oceny studenta” (rozpoczynane od 2 zajęć)
– na koniec 4. dnia zajęć każdy student musi być oceniony 1x jako lider i 1x jako członek
zespołu
– dopuszczalna USPRAWIEDLIWIONA nieobecność na 1 dniu zajęć; obecność spr. z użyciem
legitymacji
– obecność każdorazowo zaznaczana na karcie oceny – student otrzymuje kartę oceny na 1
zajęciach i ma obowiązek mieć ją ze sobą przez cały kurs.
– obowiązkowo do zrobienia 8 przypadków „virtual patient”, – min. dzień wcześniej, jako
przygotowanie do zajęć(wypełnienie wszystkich konieczne do zaliczenia, w tym roku wpływ
na ocenę jedynie na korzyść).

W razie problemów technicznych z wirtualnymi pacjentami
należy pisać na: andrzej.kononowicz@uj.edu.pl,. Linki do wirtualnych pacjentów otrzymacie Państwo ok tydzień przed rozpoczęciem zajęć
– mogą Państwo korzystać w trakcie zajęć ze wszystkich dostępnych materiałów edukacyjnych
– zakres tematyczny w sylabusie na  USOS z podziałem na dni:
– pamiętajcie o zasadzie poufności – co dzieje się na sali symulacji, pozostaje na sali symulacji
Życzę pożytecznych i pełnych emocji zajęć:)
Stanisław Górski