Książka Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Maria Nowina Konopka, Wojciech Feleszko, Łukasz Małecki (red.)

W książce omówiono w przejrzysty sposób zagadnienie komunikacji medycznej. Została ona dostosowana do warunków polskich, a jej autorami są wybitni i doświadczeni polscy eksperci prowadzący zajęcia z komunikacji na uczelniach medycznych. Główną uwagę poświęcono technikom komunikacyjnym pomocnym m.in. w inicjowaniu konsultacji, nadawaniu jej struktury, budowaniu relacji między lekarzem a pacjentem, zbieraniu wywiadu i przeprowadzaniu badania przedmiotowego, a także zamykaniu konsultacji. Ponadto w książce omówiono sposoby przekazywania niepomyślnych wiadomości, techniki komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady komunikacji w zespole terapeutycznym. Ostatnia część publikacji stanowi zbiór scenariuszy zaczerpniętych z codziennej praktyki lekarskiej, które można wykorzystać do samodzielnego studiowania oraz do kontroli stopnia przyswojenia treści zawartych w publikacji.

Książka będzie ona przydatna zarówno dla lekarzy, jak i studentów medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii – kierunków, na których komunikacja medyczna jest już przedmiotem obowiązkowym w programach nauczania.

 


Powrót