Regulaminy


Zajęcia w sali symulacji medycznej
Wykonywanie procedur na symulatorze pacjenta
Zasady uzupełniania różnic programowych