Wynik 06.02.2020

Kod OR Stan zaliczenia
5039 ZAL
5022 NZAL
5037 ZAL
5020 ZAL
5007 ZAL
5017 ZAL
5008 ZAL
5041 ZAL
5009 ZAL
5043 ZAL
5010 ZAL
5011 ZAL
5044 ZAL
5038 ZAL
5046 ZAL
5012 ZAL
5013 ZAL
5035 ZAL
5016 ZAL
5014 ZAL
5045 ZAL
5019 ZAL
5024 ZAL
5025 ZAL
5026 ZAL
5028 ZAL
5034 ZAL
5042 ZAL
5036 ZAL
5033 ZAL
5021 ZAL
5032 ZAL
5018 ZAL
5005 ZAL
5027 ZAL
5040 ZAL
5029 ZAL
5030 ZAL
5031 ZAL
5015 ZAL