Wynik 04.02.2020

KOD QR  status zaliczenia
3020 ZAL
3007 ZAL
3019 ZAL
3015 ZAL
3017 ZAL
3016 ZAL
3010 ZAL
3012 ZAL
3018 ZAL
3008 ZAL
3014 ZAL
3009 ZAL
3011 ZAL
3021 ZAL
3022 ZAL
3013 ZAL