Dźwięki serca i płuc

Dzwięki płuc:

Obrzęk Płuc – Pulmonary edema
Rzężenia – Crackles, ronchi
Trzeszczenia – Crackles
Stridor – Stridor

Tarcie opłucnowe – Pleural friction

Świsty – Wheezes
Pęcherzykowy – Vesicular
Oskrzelowy – Tracheal 

 

Dźwięki serca:

Nad koniuszkiem serca – Apex sounds
Nad podstawą serca – Base sounds
Rozdwojenie II tonu – Physiological Split S2
Sztywne rozdwojenie II tonu – Fixed split S2

Sztucznej zastawki – Star-Edwards (artificial) Valve

Tarcie – Friction rub
Holosystoliczny – Holosystolic
Wczesnorozkurczowy – Early diastolic
Ciągły – Continuous