Wynik 31.01.2020

Kod QR Status zaliczenia
1039 ZAL
1023 ZAL
1040 ZAL
1007 ZAL
1041 ZAL
1031 ZAL
1032 ZAL
1042 ZAL
1043 ZAL
1044 ZAL
1008 ZAL
1009 ZAL
1024 ZAL
1033 ZAL
1010 ZAL
1025 ZAL
1011 ZAL
1026 ZAL
1027 ZAL
1019 ZAL
1012 ZAL
1034 ZAL
1047 ZAL
1046 ZAL
1053 ZAL
1054 ZAL
1037 ZAL
1020 ZAL
1045 ZAL
1048 ZAL
1017 ZAL
1015 ZAL
1049 ZAL
1029 ZAL
1050 ZAL
1021 ZAL
1030 ZAL
1051 ZAL
1035 ZAL
1036 ZAL
1022 ZAL
1052 ZAL
1038 ZAL