Forum Edukacji Medycznej 2019

Forum Edukacji Medycznej (Medical Education Forum), odbędzie w dniach 7–9 maja 2019 roku w Krakowie

Zaproszenie (strona wydarzenia)

Program wydarzenia

Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich, które odbywają się w Krakowie od 2012 roku.

Po raz pierwszy konferencję organizować będą wspólnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, McMaster University, kolebka evidence based medicine (EBM) i nauczania metodą opartą na rozwiązywaniu problemów (problem based learning, PBL), oraz Polski Instytut Evidence Based Medicine, we współpracy z European Federation of Internal Medicine (EFIM), European Union of Medical Specialists (UEMS) i American College of Physicians (ACP).

Do wygłoszenia wykładów zaproszono wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców, którzy przedstawią najnowsze osiągniecia z zakresu edukacji medycznej.

Pierwszy dzień konferencji będzie prowadzony w języku polskim. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące przygotowania i organizacji egzaminów testowych, obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE) oraz prowadzenia zajęć dla studentów i personelu medycznego z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności.

Drugi dzień konferencji prowadzony będzie w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Światowi eksperci z uczelni takich jak McMaster University, Harvard Kennedy School, Johns Hopkins School of Medicine, poruszą m.in. zagadnienia wpływu stresu na wyniki oceny, rozwiązywania konfliktów czy roli pacjentów jako nauczycieli w kształceniu personelu medycznego.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty pokonferencyjne, podczas których doświadczeni nauczyciele podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.