Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na ostatnią część kursu Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych, czyli „LABNUKów”.

Omówienie ogólne

Czeka na Państwa integracja umiejętności z dotychczas odbytych części kursu. Zajęcia są prowadzone w oparciu o symulowane scenariusze kliniczne (przygotowanie do samodzielnej pracy: uczycie się Państwo podejmować decyzje, rozwiązywać praktycznie problemy, komunikować  z pacjentem pod presją,  szukać odpowiedniej pomocy, pracować jako zespół). Praca odbywa się w salach symulacyjnych, Medyczna 7, w wyjątkowych przypadkach na Łazarza 16 – te grupy będą z wyprzedzeniem informowane.

Przygotowanie merytoryczne do zajęć:

Materiałach macie Państwo dokładny opis zagadnień, żródeł i check-list, potrzebnych do otrzymania dobrej oceny, rozpisane na dni zajęciowe. Chcemy Państwa dobrze oceniać, ale musicie dać nam szansę;)

Prosimy Was o:

– obejrzenie filmu „Prebriefing” wprowadzającego do zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej – zawiera informacje o podstawowych zasadach pracy na takiej sali, ich znajomość jest niezbędna do udziału z ćwiczeniach,

– przeczytanie wskazanych źródeł w pliku „Rozpis dni i linki do materiałów” w katalogu Materiały, filmów wideo przeznaczonych dla zajęć w salach symulacyjnych, regulaminem zajęć i wykazem wykonywanych procedur na salach symulacyjnych,

– rozwiązanie co najmniej 2 wirtualnych przypadków przed zajęciami numer 2 (Uraz wielonarządowy i Robert Barley), większa ilość rozwiązanych przypadków nie jest obowiązkowa, ale premiuje Waszą wiedzę i ostateczną ocenę (szczegóły poniżej i w sylabusie). Kody oraz informacje techniczne otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną (osobą kontaktową w przypadku problemów technicznych jest Pan Dr hab. Andrzej Kononowicz: andrzej.kononowicz@uj.edu.pl),

– dodatkowo otrzymacie Państwo dostęp do gry symulacyjnej w warunkach wirtualnej rzeczywistości, która ułatwi Wam przygotowanie do zajęć. Szczegóły otrzymacie w mailu.

 

 

Zasady bezpieczeństwa

Pomimo, że jesteśmy zaszczepieni, nadal spotykając się stosujemy środki bezpieczeństwa w kontekście Covid-19

W czasie zajęć cały czas jesteśmy w maseczkach, zasłaniających usta i nos!

Jeżeli masz objawy infekcji – nie przychodź na zajęcia! Zgłoś ten fakt koordynatorowi kursu: stanislaw.gorski@uj.edu.pl. Będziemy elastycznie reagować na obecną sytuację.

 

Harmonogram i sprawy organizacyjne

Uwaga! Harmonogram jest zmodyfikowany w stosunku do harmonogramu z Dziekanatu, szczegóły na stronie przedmiotu: Harmonogram 2021/2022

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa do zaliczenia przedmiotu- jest ona sprawdzana elektronicznie przy pomocy legitymacji studenckich (należy mieć je przy sobie) oraz zaznaczana na karcie oceny – w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest jedna nieobecność, musi być usprawiedliwiona, najlepiej formalnie (zwolnienie lekarskie lub innego rodzaju zaświadczenie), odpracowanie zajęć uzgadniane indywidualnie z koordynatorem.

– uczęszczanie na zajęcia wyłącznie ze swoją grupą – z uwagi na ich charakter i organizację, nie możemy pozwolić na swobodne zmiany grup, szczególne przypadki po ustaleniu z koordynatorem na początku roku akademickiego. Zmiany grup nieuzasadnione istotnymi powodami, zgłaszane w ostatniej chwili, nie będą uznawane.

– przynoszenie ze sobą na zajęcia stetoskopu, odzieży i obuwia medycznego oraz identyfikatorów studenckich.

Kurs obejmuje:
4 dni zajęć, w każdym dniu 3 lub 4 scenariusze, 2ajęcia 1 i 3 trwają 6 godzin akademickich, 2 i 4 trwają 5 godzin.

Zajęcia są nagrywane kamerami w Sali Symulacyjnej z 2 powodów:

-dają możliwości wykorzystania nagrań  podczas omówienia

-dają możliwość Państwa odwołań od oceny, jeżeli się z nią nie zgadzacie. W tym przypadku należy to zgłosić natychmiast asystentowi, ponieważ nagrani są kasowane tego samego dnia.

Ocena końcowa składa się z następujących składowych i stanowi 60% oceny z całych Labnuków (40% stanowi Państwa ocena z LabNuków z IV roku):
40% – ocena komunikacji z pacjentem podczas scenariusza (wg wytycznych z poprzednich lat LabNuków), check-lista w Materiałach
20% – ocena jako lider zespołu terapeutycznego podczas scenariusza, check-lista w Materiałach
20% – aktywność i profesjonalizm – ocena ciągła przez cały kurs, po 5% na dzień (aktywność, jakość uczestnictwa w debrefingach, stosunek do Kolegów i Asystenta, punktualność, stosowanie się do regulaminu, np. strój, zmiana obuwia, przestrzeganie obostrzeń związanych z epidemią itd.)
20% – wykonanie nadobowiązkowych wirtualnych pacjentów (po 5% za przypadek, są 4 nadobowiązkowe przypadki). Zarówno przypadki obowiązkowe jak i nadobowiązkowe będą sprawdzane pod względem merytorycznym. Minimalne wymagania zaliczające przypadek to wypełnienie mapy myśli i ostatecznego rozwiązania. Dodatkowi wirtualni pacjenci muszą być wykonani do końca kursu (początek zajęć ostatniego dnia kursu). W przeciwnym przypadku nie będą się liczyć do oceny.

 

Wstępne przełożenie procentów na oceny:

85-100%: 5

80-84%: 4.5

75-79%: 4

70-74%: 3.5

60-69%: 3

Poniżej 60% – niezaliczenie kursu

 

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo z oceną otrzymaną podczas zajęć, macie prawo do odwołania. W tym celu konieczne jest omówione wyżej zgłoszenie tej sytuacji na zajęciach, żeby zachować nagrania ze scenariusza. Następnie nagranie scenariusza będzie oceniane komisyjnie, pod nadzorem Kierownika ZDM.

 

Kartę z ocenami po zakończonych zajęciach należy oddać wyznaczonemu technikowi oraz jej zdjęcie przesłać na adres labnuk5rok@cm-uj.krakow.pl. Wysłanie zdjęcia/skanu na podanego maila jest niezbędne do zaliczenia przedmiotu.

Dodatkowo w ogłoszonym wcześniej terminie odbędą się zajęcia e-learningowe „interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość” (12 godzin) prowadzone na platformie PEGAZ, które są wymagane do zaliczenia przedmiotu (szczegóły zostaną przesłane osobnym e-mailem)

Współpraca z Pielęgniarkami

Część z grup będzie miała możliwość odbycia zajęć interprofesjonalnych, z udziałem studentów/tek Pielęgniarstwa. Myślę, że może to być bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo proszę o otwartość w tej kwestii.

W trakcie zajęć:

– mogą Państwo korzystać w trakcie zajęć ze wszystkich dostępnych materiałów edukacyjnych,

– prosimy o poufność – o nieprzekazywanie kolejnym grupom treści scenariuszy oraz o nie poruszanie przebiegu zajęć poza gronem ćwiczącym. Na kursie oceniamy jedynie umiejętności nietechniczne, wymienione w materiałach na stronie przedmiotu, przekazanie szczegółów scenariusza popsuje Kolegom zabawę, a w niczym im nie pomoże.

– macie udostępnione w materiałach naprawdę wszystko, co potrzebujecie, żeby scenariusze Wam dobrze poszły, łącznie z większością checklist. Używajcie tego! Dzięki temu nie marnujecie czasu na zajęciach, utrwalacie prawidłowe postępowanie, no i pozwalacie nam Was dobrze ocenić J

 

 

Życzymy Państwu pożytecznych i pełnych pozytywnych emocji zajęć.

Koordynatorzy kursu:
Dr n. med. Stanisław Górski, stanislaw.gorski@uj.edu.pl

Lek. Michał Pers, michal.pers@uj.edu.pl

 

Linki:

Strona przedmiotu: https://zdm.ciem.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/opis-przedmiotow/rok-5/laboratoryjne-nauczanie-umiejetnosci-klinicznych-4-4/

 

Materiały

Regulaminy

Wielkość fontu
Kontrast