Wynik 07.02.2020

Kod OR Stan zaliczenia
6049 ZAL
6007 ZAL
6008 ZAL
6038 ZAL
6027 ZAL
6026 ZAL
6037 ZAL
6009 ZAL
6035 ZAL
6028 nzal
6010 ZAL
6011 ZAL
6034 ZAL
6012 ZAL
6032 ZAL
6048 ZAL
6045 ZAL
6013 ZAL
6043 ZAL
6036 ZAL
6041 ZAL
6033 ZAL
6029 ZAL
6014 ZAL
6051 ZAL
6046 ZAL
6015 ZAL
6042 ZAL
6050 ZAL
6016 ZAL
6017 ZAL
6053 ZAL
6052 ZAL
6018 ZAL
6039 nzal
6044 ZAL
6019 ZAL
6020 ZAL
6040 ZAL
6021 ZAL
6022 ZAL
6023 ZAL
6024 ZAL
6030 ZAL
6025 ZAL
6047 ZAL
6031 ZAL