Machine Learning w nauce komunikacji klinicznej

– Google DialogFlow jako silnik aplikacji
– narzędzie do nauki zbierania wywiadu lekarskiego
– stworzenie jak najbardziej obszernej bazy pytań i odpowiedzi
– wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego – na podstawie wprowadzonych do bazy
przykładowych pytań, algorytm uczy się rozpoznawania wzorców i jest w stanie dopasować pytanie zadane w inny sposób do predefiniowanej odpowiedzi
– w planach badania związane ze sposobem komunikacji w porównaniu z rozmową z prawdziwym pacjentem

Zapraszamy do poświęcenia kilku chwil na rozmowę z naszym Botem. Każda rozmowa jest dla nas
cenna – pozwala na naukę i dalsze doskonalenie algorytmów: KLIKNIJ TUTAJ