Zespół ds. Nowych Technologii w Edukacji i Medycynie

Członkowie:
• dr n. med. Stanisław Górski – koordynator (stanislaw.gorski@uj.edu.pl)
• lek. Dominik Karch (dominik.karch@uj.edu.pl)
• lek. Krzysztofa Kopyt (krzysztofa.kopyt@uj.edu.pl)
• Studenci należący do SKN Nowoczesnych Technologii w Dydaktyce i Medycynie

 

Aktualnie realizowane projekty:
Machine Learning w nauce komunikacji klinicznej
Techniki komputerowe w symulacji medycznej
Wirtualny Szpital
Fantom do nauki osłuchiwania
E-larningowy kurs wspomagający naukę zbierania wywiadu lekarskiego i stosowania technik komunikacyjnych

 

Granty:
• Grant NCN MINIATURA: „Analiza ilościowa i jakościowa wybranych zagadnień zastosowania wirtualnych standaryzowanych pacjentów w nauczaniu komunikacji studentów medycyny w porównaniu z pacjentem standaryzowanym-aktorem i odgrywaniem ról przez studentów„, realizowany we współpracy z The Ohio State University (kierownik projektu – dr n. med. Stanisław Górski)

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:
• Dominik Karch, Magdalena Bubel, Krzysztofa Kopyt, Barbara Nosal, Izabela Pałasz, Stanisław Górski: Teaching medical history taking and communication skills without real patients – pilot study of the online course, 42nd IMSC, Ohrid 2019
• Krzysztofa Kopyt, Dominik Karch, Stanisław Górski: Gamification of learning – online platform to improve clinical reasoning training for medical students, 42nd IMSC, Ohrid 2019
• Barbara Nosal, Magdalena Bubel, Dominik Karch, Stanisław Górski, Michał Pers, Łukasz Małecki, Agata Stalmach-Przygoda: Platforma Edukacyjna – Wywiad Lekarski. Techniki komunikacyjne w medycynie – multimedialne narzędzie do nauki komunikacji w zbieraniu wywiadu, III Ogólnopolska Konferencja „Komunikacja w medycynie”, Warszawa 2018
• Dominik Karch, Krzysztofa Kopyt, Izabela Pałasz, Joanna Tytoń, Stanisław Górski, Michał Nowakowski: Virtual Hospital: serious game as an educational tool for medical students – pilot study, 13th YES Meeting, Porto 2018
• Krzysztofa Kopyt, Dominik Karch, Izabela Pałasz, Joanna Tytoń, Michał Nowakowski: Practical histology compendium online – a valuable teaching resource for medical students? 2 years’ experience, 13th YES Meeting, Porto 2018
• Dominik Karch, Krzysztofa Kopyt, Izabela Pałasz, Joanna Tytoń, Michał Nowakowski: Development of the low-cost, smartphone-based heart auscultation training manikin, Juvenes Pro Medicina, Łódź 2018