Techniki komputerowe w symulacji medycznej

– zbiór kilku projektów mających na celu wzrost immersji w trakcie zajęć symulacyjnych prowadzonych na UJ CM
– projekt systemu zlecania badań laboratoryjnych i obrazowych podobnie jak w prawdziwym szpitalu
– projekt udoskonalenia manekinów do symulacji medycznej o możliwość wykonania badania USG