Egzaminy

W ramach działalności ZDM przygotowujemy rożne formy oceniania wiedzy i umiejętności studentów. Poniżej znajdziecie państwo informacje oraz bieżące wyniki egzaminów.

TESTY

Test przedkliniczny 
Próbny LEK

Uczelniany system egzaminowania IMS

OSCE – Objective Structured Clinical Examination
to egzamin sprawdzający umiejętności , w którym nacisk kładzie się na obiektywizm i standaryzację. Do prowadzenia poszczególnych stacji zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, więc aby zapewnić obiektywizm i powtarzalność, wszyscy egzaminujący zaopatrzeni są w checklisty (listy kontrolne) do oceny.Egzaminujący nie wchodzi w relacje z egzaminowanym, nie potwierdza, nie komentuje i nie wyjaśnia natomiast ingeruje, jeśli zdający usiłuje wykonać czynności które nie są wymagane,symulowany pacjent popełni błąd lub zdający pozostaje po czasie. Egzamin przeprowadzany jest z należytą starannością, jednak jeśli pojawią się uwagi proszę je zgłaszać do koordynatora danego egzaminu.

OSCE II rok
OSCE III rok