Koordynatorzy

 

PRZEDMIOT

KOORDYNATOR KONTAKT

Pierwsza pomoc 1/2

 

Wstęp do nauk klinicznych

 

 

Dr Jakub Stępniewski

Lek. Łukasz Balcerzak

jakub.stepniewski@uj.edu.pl

lukasz.balcerzak@uj.edu.pl

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 1/4

 

Dr Agnieszka Skrzypek

a.skrzypek@uj.edu.pl

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4

 

Lek. Łukasz Małecki

lukasz.malecki@uj.edu.pl

 

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

 

Dr Joanna Zorska

joanna.zorska@uj.edu.pl 

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4

 

Dr Stanisław Górski

stanislaw.gorski@uj.edu.pl

Laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych

 

Lek. Katarzyna Kołodziejska

katarzyna.truszkiewicz@uj.edu.pl

Kurs EKG moduł 1

Dr Marcin Waligóra

marcin.waligora@uj.edu.pl

Kurs EKG moduł 2 

Dr Marcin Waligóra

marcin.waligora@uj.edu.pl

Kurs ECHO 

 

Dr Kamil Jonas

kamil.jonas@uj.edu.pl

Kurs Immediate Life Support

 

Mrg. Tomasz Górecki

t.gorecki@uj.edu.pl

Medycyna Ratunkowa 2/2

 

Dr hab. Małgorzata Kloch-Badełek

malgorzata.kloch-badelek@uj.edu.pl

Pediatria 4/4 

 

Lek. Barbara Krzan

barbara.krzan@uj.edu.pl
 OSCE (obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego) III i VI rok

Lek. Agata Stalmach-Przygoda

agata.stalmach-przygoda@uj.edu.pl

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny (PL)


Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa

Dr Marta Szeliga

marta.szeliga@uj.edu.pl

 

School of medicine in English
Medical program

 


First aid 1/2

 

Mgr Joanna Fąferek

joanna.faferek@uj.edu.pl

First aid 2/2

Mgr Anna Żądło

anna.zadlo@uj.edu.pl

Introduction to Clinical Sciences

 

Dr Mateusz Podolec

mateusz.podolec@uj.edu.pl

Laboratory Training of Clinical Skills 1/4

 

Dr hab Magdalena Szopa

magdalena.szopa@uj.edu.pl

Laboratory Training of Clinical Skills 2/4

Lek. Małgorzata Sudacka

malgorzata.sudacka@uj.edu.pl

Laboratory Training of Clinical Skills 3/4

 

Lek. Natalia Bajorek

natalia.bajorek@uj.edu.pl

Laboratory Training of Clinical Skills 4/4

Lek. Michał Pers

michal.pers@uj.edu.pl

Laboratory Training of Surgical Skills

 

Lek. Katarzyna Kołodziejska

katarzyna.truszkiewicz@uj.edu.pl

Emergency medicine 1/2

 

Dr Grzegorz Cebula

grzegorz.cebula@uj.edu.pl

Medical and dental program


First aid and elements of nursing

 

Mgr Joanna Fąferek

joanna.faferek@uj.edu.pl

Disaster and Emergency Medicine

Dr Grzegorz Cebula

grzegorz.cebula@uj.edu.pl