OSCE II rok

WYNIKI EGZAMINU

Egzamin będzie składał się z:
– 1 stacji 10-minutowej z umiejętności zbierania wywiadu lekarskiego
– 1 stacji 5-minutowej z symulatorem (interpretacja zjawisk osłuchowych z układu oddechowego lub krążenia)
– 3 stacji, każda trwająca 5 minut, z umiejętności badania fizykalnego (w tym badania per rectum na fantomie).

Warunki uzyskania zaliczenia:
– pozytywne zaliczenie stacji z wywiadem (zarówno części merytorycznej,jak i global rating)
– pozytywne zaliczenie przynajmniej 3 z pozostałych 4 stacji.
– pozytywne zaliczenie stacji z symulatorem zjawisk osłuchowych wymaga poprawnego rozpoznania przynajmniej 3 z 4 zjawisk osłuchowych

II termin- ustalony wcześniej przez organizatorów OSCE (informacja w sekretariacie ZDM):
*W przypadku nie zaliczenia tylko wywiadu, przy zaliczeniu pozostałych 4 stacji, student zalicza tylko wywiad.
*W przypadku nie zaliczenia wywiadu oraz przynajmniej 1 z pozostałych stacji student zdaje cały egzamin.
*Jeżeli student zaliczy pozytywnie wywiad ale nie zaliczy pozytywnie 2 lub więcej z pozostałych stacji, student zdaje tylko stacje z badaniem fizykalnym i symulatorem.

Warunki uzyskania zaliczenia w II terminie:
* W przypadku studentów zdających tylko wywiad: pozytywne zaliczenie stacji z wywiadem (zarówno części merytorycznej, jak i global rating).
* W przypadku studentów zdających tylko stacje z badaniem fizykalnym i symulatorem: pozytywne zaliczenie przynajmniej 3 z 4 stacji.
* W przypadku studentów zdających cały egzamin:
– pozytywne zaliczenie stacji z wywiadem (zarówno części merytorycznej,jak i global rating)
– pozytywne zaliczenie przynajmniej 3 z pozostałych 4 stacji.

Warunki uzyskania zaliczenia w III terminie:
Będzie ustalony przez koordynatora przedmiotu oraz kierownika ZDM w porozumieniu ze starostą roku.