OSCE 6 rok

Egzamin OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Klinicznym) dla studentów 6 roku wydziału lekarskiego UJ CM składa się z 12 zadań rozmieszczonych na 9 stacjach.

Każdy student przechodzi przez wszystkie stacje, aczkolwiek kolejność zdawania może być różna.

Stacje to:

1. Wywiad pediatryczny (wywiad z opiekunem dziecka)

2. Badanie fizykalne ogólne (tzn całościowe)

3. Konsultacja lekarska z elementami diagnostyki różnicowej (stacja połączona ze stacją nr

4. Umiejętność tworzenia dokumentacji medycznej

5. 5a- Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne (ALS) 5b -Zarządzanie Zespołem Terapeutycznym (CRM) –

6. Trudna komunikacja

7. Przekazywanie informacji

8. Umiejętności kliniczne I

a. Basic Life Support (BLS)

b. Umiejętność udrożniania dróg oddechowych

9. Umiejętności kliniczne II (dwie umiejętności , w tym elementy badania fizyklanego lub procedury na fantomach)

Na każdą stację przeznaczone jest 15 minut. Jeśli na danej stacji są dwa zadania osoba zdająca może ten czas dowolnie podzielić pomiędzy poszczególne zadani