Pediatria 4/4

Koordynator

Lek. Barbara Krzan

Wytyczne Resuscytacji 2021 r. rozdziały :  „Resuscytacja noworodków i wspomaganie adaptacji noworodków po urodzeniu” oraz „Zabiegi resuscytacyjne u dzieci”.

„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe” red. J. Gucwa, M. Ostrowski, wyd. 2023 – rozdziały z części Resuscytacja i stany nagłe u dzieci.

Regulaminy

USOS

Harmonogram 2023/2024