Laboratoryjne nauczanie umiejetnosci klinicznych 4/4

Koordynator

ENG

Lek. Michał Pers

Department: School of Medicine in English

Students will solve individual virtual patient assignments and then try to cooperate with other team members to manage patients within simulated clinical encouters.

USOS

 

PL

 

Dr Stanisław Górski

Jednostka: Zakład Dydaktyki Medycznej 

Studenci rozwiążą indywidualnie przypadki wirtualnych pacjentów, a następnie będą współpracować z innymi członkami zespołu w symulowanych sytuacjach klinicznych.

USOS