Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość

Koordynator

dr n. med. Marcin Waligóra – marcin.waligora@uj.edu.pl

Współprowadzący:

dr n. med. Kamil Jonas – kamil.jonas@uj.edu.pl

dr n. med. Jakub Stępniewski – jakub.stepniewski@uj.edu.pl

Termin: 02.03.2021 – 30.03.2021

Forma: seminaria online w trybie asynchronicznym na platformie PEGAZ

 

Krótki opis:

Kurs ,,Interpretacja zapisów elektrokardiograficznych – nauczanie na odległość”, trwa 4 tygodnie. Odbywa się zdalnie poprzez platformę PEGAZ.

Co wtorek studenci otrzymują dostęp do 3 nowych zapisów – łącznie zaplanowano 12 elektrokardiogramów. Do całości kursu przygotowany jest skrypt w formie PDF dostępny na stronie kursu na platformie PEGAZ.

 

Dla każdego spośród dwunastu EKG, lekcja składa się z kilku elementów:

  • Praca samodzielna – jej efektem powinno być rozwiązanie testu dla każdego EKG indywidualnie przez każdego uczestnika kursu (czas od wtorku do czwartku włącznie). Test obejmuje 10 pytań o 10 składowych opisu EKG (np. czy rytm jest zatokowy? Jaka jest oś elektryczna? Czy w zapisie występują uniesienia lub obniżenia odcinka ST?).
  • Praca grupowa – obejmuje wspólną dyskusję na forum dostępnym na platformie PEGAZ. Efektem tej pracy powinny być wspólnie uzgodnione rozpoznanie dla każdego EKG oraz przesłanie go do prowadzącego przez przedstawiciela grupy (czas od piątku do niedzieli włącznie)
  • Ostatni etap pracy nad każdym zapisem EKG to jego omówienie, które dostępne będzie w formie opisowej z zaznaczonymi nieprawidłowościami oraz odpowiedzią na testowe pytania.  Ponadto przewidziano konsultacje z opiekunami kursu i rozwianie ew. możliwości w każdy poniedziałek, w formie dyskusji na chat dostępnym na platformie PEGAZ, lub poprzez umieszczenie komentarza pod danym zapisem EKG.

Uwagi dotyczące zaliczenia:

Dla zaliczenia kursu wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej ilości punktów. W całym kursie (100%) można uzyskać:

  • 55% punktów za testy indywidualne (max. 10 punktów za każdy test = łącznie max. 120 pkt)
  • 17% punktów za udział w dyskusji na forum (max. 3 punkty w każdej dyskusji = łącznie max. 36 pkt)
  • 28% punktów za grupowe rozwiązanie przypadku EKG (max. 5 pkt za każde wspólny opis EKG = łącznie max. 60 pkt)

Zaliczenie kursu stanowi część składową oceny z przedmiotu Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych 4/4.