Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Koordynator IV Rok 

Dr n. med. Joaana Zorska 

 

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, poruszania tematów intymnych, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

USOS

Harmonogram 2023/2024