Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Koordynator

Lek. Anna Kocurek

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomiej zgody, poruszania tematów intymnych, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

USOS

Harmonogram 2020/2021

Wielkość fontu
Kontrast