Laboratoryjne nauczanie umiejetnosci klinicznych 1/4

Koordynator

 

Dr Agnieszka Skrzypek

Jednostka: Zakład Dydaktyki Medycznej 

Program przedmiotu obejmuje zajęcia praktyczne, których celem jest nauka oraz doskonalenie umiejętności w zakresie badania podmiotowego oraz przedmiotowego pacjenta. Student w trakcie zajęć wciela się w rolę zarówno lekarza, jak i pacjenta. Badania intymne są przeprowadzane na fantomach

USOS