Pierwsza pomoc 1/2

Koordynatorzy

Dr Marta Szeliga

Program przedmiotu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wybranymi procedurami z zakresu pielęgniarstwa.

Jednostka: Katedra Anestesjologii i Intensywnej Terapii

USOS

Harmonogram 2020/  2021

 

Wielkość fontu
Kontrast