Pierwsza pomoc 1/2

Koordynatorzy

….

Program przedmiotu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wybranymi procedurami z zakresu pielęgniarstwa.

Jednostka: Katedra Anestesjologii i Intensywnej Terapii

USOS

Harmonogram 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

Wykłady z Przygotowania do Praktyki Pielęgniarskiej będą dostępne na platformie e – learning Pegaz po 10.04.2022.

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń dostępny jest na stronie internetowej https://zdm.ciem.cm.uj.edu.pl

 

Miejsce ćwiczeń: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum

ul. Medyczna 7 60-088 Kraków

 

Zajęcia odbywają się według szczegółowego harmonogramu .

Na pierwsze zajęcia: „mierzenie ciśnienia tętniczego” przychodzi cała grupa, zajęcia drugie czyli „pobieranie krwi” grupa dzieli się na połowę czyli „a” i „b” wg kolejności alfabetycznej lub innej ustalonej, trzecie zajęcia to „nauka cewnikowania” przychodzi cała grupa. Na zajęcia z „pobierania krwi” oraz „nauka cewnikowania” należy przynieść biały fartuch.