OSCE III zjawiska osłuchowe

01.Prawidłowe tony serca koniuszek serca

02.Rozdwojenie pierwszego tonu serca koniuszek serca

03. Szmer wczesnoskurczowy z p max nad koniuszkiem serca

04.Szmer śródskurczowy z p max nad koniuszkiem serca

05.Szmer późnoskurczowy z p max nad koniuszkiem serca

06.Szmer holosystoliczny z p max nad koniuszkiem serca

07.Rytm cwalowy ton IV

08.Szmer skurczowy z p max nad z aortalną

09.Szmer skurczowy z p max nad z aortalna rozdwojenie drugiego tonu serca

10.Prawidłowe tony serca z aortalna

11.Szmer skurczowy z p max nad z pnia płucnego

12.Szmer skurczowy z p max w punkcie Erba sztywne rozdwojenie drugiego tonu serca

13.Szmer holodiastoliczny, decrescendo oraz szmer wczesnoskurczowy z p max nad z aortalną

14.Szmer rozkurczowy z p max nad z aortalną

15.Szmer maszynowy

16.Trzask śródszkurczowy + następujący po nim szmer skurczowy z p max nad koniuszkiem serca

17.Szmer rozkurczowy z p max nad koniuszkiem serca

18.Szmer skurczowy holosystoliczny z p max w punkcie Erba