OSCE III zjawiska osłuchowe

01.Prawidłowe tony serca koniuszek serca

02.Rozdwojenie pierwszego tonu serca koniuszek serca

03. Szmer wczesnoskurczowy z p max nad koniuszkiem serca

04.Szmer śródskurczowy z p max nad koniuszkiem serca

 

05.Szmer holosystoliczny z p max nad koniuszkiem serca

06.Rytm cwalowy ton IV

07.Szmer skurczowy z p max nad z aortalną

08.Szmer skurczowy z p max nad z aortalna rozdwojenie drugiego tonu serca

09.Prawidłowe tony serca z aortalna

10.Szmer skurczowy z p max nad z pnia płucnego

11.Szmer skurczowy z p max w punkcie Erba sztywne rozdwojenie drugiego tonu serca

12.Szmer holodiastoliczny, decrescendo oraz szmer wczesnoskurczowy z p max nad z aortalną

13.Szmer rozkurczowy z p max nad z aortalną

14.Szmer maszynowy

15.Trzask śródszkurczowy + następujący po nim szmer skurczowy z p max nad koniuszkiem serca

16.Szmer rozkurczowy z p max nad koniuszkiem serca

17.Szmer skurczowy holosystoliczny z p max w punkcie Erba