Wynik 03.02.2020

KOD QR  status zaliczenia
2042 ZAL
2036 ZAL
2045 ZAL
2025 ZAL
2033 ZAL
2051 ZAL
2043 ZAL
2008 ZAL
2020 ZAL
2029 ZAL
2017 ZAL
2022 ZAL
2047 ZAL
2049 ZAL
2038 ZAL
2019 ZAL
2027 ZAL
2054 ZAL
2050 nzal
2021 ZAL
2040 ZAL
2041 ZAL
2048 ZAL
2031 ZAL
2030 ZAL
2046 ZAL
2053 ZAL
2032 ZAL
2023 ZAL
2052 ZAL
2018 ZAL
2028 ZAL
2024 ZAL
2016 ZAL
2015 ZAL
2034 ZAL
2026 ZAL
2044 ZAL
2035 ZAL
2037 ZAL
2039 ZAL
1052 ZAL
1038 ZAL
studenci z pierwszej tury wszyscy zdali