Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 1/4

Koordynatorzy

dr Agnieszka Skrzypek

Opis przedmiotu

Wiedza obejmująca badanie podmiotowe, umiejętność zastosowania technik komunikacyjnych. Model diagnoza/choroba. Perspektywa pacjenta. Badanie przedmiotowe (z rozbiciem na układy), rozróżnianie podstawowych zjawisk osłuchowych w sercu i płucach, prawidłowo wykonane na fantomie badanie per rectum, prostaty oraz piersi. Cewnikowanie pęcherza moczowego. Badanie oftalmoskopowe, otoskopowe, zastosowanie kamertonów.

USOS

Książeczka LabNuk

Szczegółowy Harmonogram Zajęć Dla Studentów 

Podział Na Grupy