Testy

Wyniki Egzaminu przedklinicznego 3 rok Wydziału Lekarskiego UJ CM 2018/2019. Zaliczenie całości od 72 punktów. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów od 18 punktów

Wyniki Końcowe