Podsumowanie konferencji FEM 2019

W dniach 7-9 maja odbyło się Forum Edukacji Medycznej (FEM) – kontynuacja organizowanych od 2010 roku przez Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich. Gośćmi wydarzenia byli wybitni polscy i zagraniczni wykładowcy, którzy przedstawiają najnowsze osiągnięcia z zakresu edukacji medycznej.

Więcej inforamcji na stronie UJ CM 


Powrót