Praca Barbary Nosal na podium

Praca prezentowana przez Barbarę Nosal z Interdyscyplinego Koła Nauczania Umiejętności Klinicznych Zakładu Dydaktyki Medycznej zdobyła II miejsce w sesji ustnej na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny” w Lublinie

Link do wydarzenia

Tematem przedstawionej pracy zbiorowej były „Multimedialne narzędzia zastosowane  w nauce zbierania wywiadu przyszłością  w nauczaniu komunikacji”. Prezentacja skupiona została na omówieniu Platformy Edukacyjnej, wspomagającej nauczanie wywiadu lekarskiego oraz technik komunikacji, która powstała w ubiegłym roku akademickim pod kierunkiem dr med. Stanisława Górskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Powrót