Pracownicy ZDM na szkoleniu w Wielkiej Brytanii

University of Plymouth to kolejna placówka w której zrealizowaliśmy szkolenie w ramach projektu Erasmus+. Tygodniowy wyjazd był wypełniony obserwacją ćwiczeń, symulacji i seminariów, zorganizowano wiele spotkań z wykładowcami i pracownikami drugiego najlepszego uniwersytetu medycznego w Anglii. Na kolejnym zebraniu Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM Grzegorz Cebula, Natalia Dul, Jerzy Jaskuła, oraz Anna Żądło podzielą się ze współpracownikami zdobytą wiedzą i doświadczeniem.


Powrót