Zasady uzupełniania różnic programowych dla studentów przenoszących się z innych Uczelni.

Bardzo prosimy o składanie podań w sprawie uzupełnienia różnic programowych w sekretariacie Zakładu Dydaktyki Medycznej – Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. Św. Łazarza 16.

Podania przyjmuje pani Urszula Soból-Charchut.

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 1/4

Obecność na zajęciach nieobowiązkowa. Istnieje możliwość dopisania się do grup realizujących przedmiot maksymalnie po dwie osoby na grupę dziekanatową – kontakt w sekretariacie ZDM, przydział studenta do grupy następuje po otrzymaniu przez sekretariat ZDM listy studentów danego roku z przydziałem do grup.
Obowiązkowe zaliczenie Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE) dla roku II – egzamin organizowany w sesji zimowej i letniej.
Wstęp do nauk klinicznych Obowiązkowo realizacja 7 przypadków PBL. Dopisanie do grup realizujących przedmiot maksymalnie po dwie osoby na grupę dziekanatową – kontakt w sekretariacie ZDM, przydział studenta do grupy następuje po otrzymaniu przez sekretariat ZDM listy studentów danego roku z przydziałem do grup.
Możliwe stworzenie dodatkowej grupy realizującej program WNK w godzinach popołudniowych na podstawie decyzji Dziekana WL UJ CM jeżeli zbierze się odpowiednio liczna grupa.

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4

Obecność na zajęciach nieobowiązkowa. Istnieje możliwość dopisania się do grup realizujących przedmiot maksymalnie po dwie osoby na grupę dziekanatową – kontakt w sekretariacie ZDM, przydział studenta do grupy następuje po otrzymaniu przez sekretariat ZDM listy studentów danego roku z przydziałem do grup. Obowiązkowe zaliczenie Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE) dla roku III – egzamin organizowany w sesji zimowej.

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Indywidulana decyzja koordynatora po dostarczeniu sylabusów przedmiotów, w ramach których realizowana była tematyka z zakresu komunikacji lekarz – pacjent oraz zdaniu egzaminów OSCE dla studentów II i III roku.
Możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z udziału w zajęciach.

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 4/4

Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach. Dopisanie do grup realizujących przedmiot maksymalnie po dwie osoby na grupę dziekanatową – kontakt w sekretariacie ZDM, przydział studenta do grupy następuje po otrzymaniu przez sekretariat ZDM listy studentów danego roku z przydziałem do grup.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast