Aktualności


Spotkanie SKN Metodologii Nauczania i Egzaminowania

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego, które odbędzie się dnia 03.12.2018 o godzinie 18.00 w sali nr 5 Zakładu Dydaktyki Medycznej (budynek CDK).

Praca Barbary Nosal na podium

Praca prezentowana przez Barbarę Nosal z Interdyscyplinego Koła Nauczania Umiejętności Klinicznych Zakładu Dydaktyki Medycznej zdobyła II miejsce w sesji ustnej na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny” w Lublinie Link do wydarzenia Tematem przedstawionej pracy zbiorowej były „Multimedialne narzędzia zastosowane  w nauce zbierania wywiadu przyszłością  w nauczaniu komunikacji”. Prezentacja skupiona została na omówieniu Platformy Edukacyjnej, wspomagającej nauczanie wywiadu lekarskiego oraz technik […]

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, seminaria i wykłady w dniach 10.11-1.12.2018 Wśród wielu interesujących zajęć znajdziecie te, prowadzone przez pracowników ZDM: dr Grzegorz Cebula, Komunikacja w zespole terapeutycznym  dr Agata Stalmach-Przygoda Ewolucja we współpracy z pacjentem – compliance, adherence and concordance. Co to znaczy dla polskich pacjentów i lekarzy? dr Łukasz Małecki  Zanim zaczniesz uczyć. Komunikacja medyczna – wskazania, dawkowanie, interakcje z innymi metodami Bogumiła Kowalska, Anna Kocurek, Agata Stalmach-Przygoda, […]

Książka Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Maria Nowina Konopka, Wojciech Feleszko, Łukasz Małecki (red.) W książce omówiono w przejrzysty sposób zagadnienie komunikacji medycznej. Została ona dostosowana do warunków polskich, a jej autorami są wybitni i doświadczeni polscy eksperci prowadzący zajęcia z komunikacji na uczelniach medycznych. Główną uwagę poświęcono technikom komunikacyjnym pomocnym m.in. w inicjowaniu konsultacji, nadawaniu jej struktury, budowaniu relacji między lekarzem a pacjentem, zbieraniu wywiadu i przeprowadzaniu badania przedmiotowego, a także zamykaniu konsultacji. […]